De visie van Espacio

“We often hesitate to follow our intuition out of fear. Most usually, we are afraid of the changes in our own life that our actions will bring. Intuitive guidance, however, is all about change. It is energetic data ripe with the potential to influence the rest of the world. To fear change but to crave intuitive clarity is like fearing the cold, dark night while pouring water on the fire that lights your cave. An insight the size of a mustard seed is powerful enough to bring down a mountain-sized illusion that may be holding our lives together. Truth strikes without mercy. We fear our intuitions because we fear the transformational power within our revelations.” Caroline Myss

Mijn rol als founder van Espacio en ontwikkelaar van de Cirkelmethode, is teams praktische tools aanreiken om de shift van organisatie 1.0 naar 2.0 te operationaliseren.
De shift van hiërarchische, centraal gestuurde, bureacratische organisaties naar flexibele en wendbare organisaties met teams waarin de rollen helder zijn, en de verantwoordelijkheid als vanzelfsprekend is.
Teams ontwikkelen dan een mate van interdependentie functioneren als onderdeel van het geheel. Met een veerkracht en vermogen zich aan te passen aan de steeds veranderende eisen van de omgeving en de klant.
Organisaties bestaan uit individuen, teams bestaan uit individuen, de invidividu in zijn of haar kracht draagt bij aan een gezond functionerend team en aan een stromende succesvolle organisatie.

 

De principes van Espacio

  1. Wij weten dat het hart volgen de evolutie sprong is, waar we als mensheid naartoe bewegen.
    Wij voelen ons bevoorrecht om hart intelligentie bij mens en organisatie tevoorschijn te laten komen.
  2. Wij vertrouwen in de de creativiteit en veerkracht van de mensheid om alle globale uitdagingen op te lossen.
  3. Wij vinden dat we ook op de werkvloer wakker en bewust mogen zijn. We weten het al, en het mag nu ook op de werkvloer toegepast worden. Geen verschil meer tussen wie je bent als persoon en wie je bent op de werkvloer.
  4. Wij vertrouwen op de wijsheid van de generaties voor ons en nemen die mee in het vorm geven van de toekomst van organisaties.

Opdrachtgevers